Mở ra cơ hội mới tại Kaplan Singapore

Hơn

450

Chương trình và Chứng nhận có giá trị

Trên

85,000

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cao đẳng và đại học*

Sinh viên đến từ hơn

35

Quốc gia & Khu vực

Tổng Quan Chương Trình Học

Tiếng Anh Thương Mại

Dự Bị Đại Học Kaplan

Cao Đẳng Kaplan

Bằng Cử Nhân

Bằng Thạc Sỹ

Cuộc Sống tại Kaplan

Tổng Quan Chương Trình Học

Tìm hiểu thêm

Điều Kiện Đầu Vào

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ giới thiệu việc làm

Tìm hiểu thêm

Tin Mới và Sự Kiện