banner
banner

Dịch vụ giới thiệu việc làm

Dịch vụ giới thiệu việc làm

thumbnail

Dịch vụ giới thiệu việc làm

Phối hợp với Talent Marketplace, Kaplan cung cấp Dịch vụ Giới thiệu Việc làm cho sinh viên toàn thời gian sắp tốt nghiệp và tốt nghiệp chương trình lấy Bằng (Cử nhân và Thạc sĩ). Dịch vụ này nhằm mục đích cung cấp cho người tìm việc các lựa chọn tìm kiếm nghề nghiệp thay thế để tối đa hóa các cơ hội có trên thị trường tìm kiếm việc làm.

logo Talent Marketplace