banner
banner

Hướng dẫn trước khi bay

Hướng dẫn trước khi bay

thumbnail

Hướng dẫn Hành trang

Sinh viên sẽ cần những thứ cơ bản để sống ở Singapore. Từ việc giới thiệu Singapore đến VISA (STP: Visa sinh viên), chỗ ở và cuộc sống tại Singapore.

icon Hướng dẫn trước khi khởi hành cho sinh viên quốc tế